Opinia prawna na temat prawidłowo złożonej petycji